Nápověda pro Porsche Design P 9981 from BlackBerry

background image

Porsche Design P'9981 smartphone

from BlackBerry

Verze: 7.1

Uživatelská příručka

background image

Vydáno: 2012-09-27

SWD-20120927111229669

background image

Obsah

Rychlá nápověda .......................................................................................................................................... 9

Začínáme: Váš smartphone .......................................................................................................................... 9
Populární témata ........................................................................................................................................ 28
Populární tipy ............................................................................................................................................. 33
Odstraňování běžných problémů ................................................................................................................ 43

Tipy a klávesové zkratky ............................................................................................................................. 48

Tipy: Rychlé provádění úkonů ..................................................................................................................... 48
Tipy: Prodloužení životnosti baterie ............................................................................................................. 49
Tipy: Hledání aplikací ................................................................................................................................. 50
Tipy: Uvolnění paměti pro hudbu, obrázky, videa a soubory ......................................................................... 51
Tipy: Uvolnění paměti pro optimalizaci výkonu smartphonu ......................................................................... 52
Tipy: Aktualizace softwaru .......................................................................................................................... 53
Tipy: Ochrana informací ............................................................................................................................. 54
Tipy: Správa indikátorů ............................................................................................................................... 54
Klávesové zkratky: Telefon .......................................................................................................................... 55
Klávesové zkratky: Zprávy ........................................................................................................................... 56
Klávesové zkratky: Soubory a přílohy ........................................................................................................... 57
Klávesové zkratky: Psaní pomocí fyzické klávesnice .................................................................................... 58
Klávesové zkratky: Média ............................................................................................................................ 60
Klávesové zkratky: Prohlížeč ....................................................................................................................... 61
Klávesové zkratky: Hledání ......................................................................................................................... 62
Klávesové zkratky: Mapy ............................................................................................................................. 63
Klávesové zkratky: Kalendář ....................................................................................................................... 63
Odstraňování problémů: Klávesové zkratky ................................................................................................. 64

Telefon ....................................................................................................................................................... 65

Jak na to: Telefon ....................................................................................................................................... 65
Odstraňování problémů: Telefon ................................................................................................................. 84

background image

Hlasové příkazy .......................................................................................................................................... 88

Jak na to: Hlasové příkazy ........................................................................................................................... 88
Odstraňování problémů: Hlasové příkazy .................................................................................................... 90

Zprávy ........................................................................................................................................................ 92

Jak na to: Aplikace Zprávy .......................................................................................................................... 92
Odstraňování problémů: Aplikace Zprávy .................................................................................................. 129

Soubory a přílohy ...................................................................................................................................... 136

Jak na to: Soubory .................................................................................................................................... 136
Odstraňování problémů: Soubory .............................................................................................................. 143

Média ...................................................................................................................................................... 144

Jak na to: Média ....................................................................................................................................... 144
Odstraňování problémů s médii ................................................................................................................ 161

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy ............................................................................................................... 164

Jak na to: Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy ............................................................................................... 164
Odstraňování problémů: Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy ......................................................................... 168

Prohlížeč .................................................................................................................................................. 169

Jak na to: Prohlížeč .................................................................................................................................. 169
Tipy: Prohlížeč ......................................................................................................................................... 183
Odstraňování problémů: Prohlížeč ............................................................................................................ 184

Kalendář .................................................................................................................................................. 186

Jak na to: Kalendář ................................................................................................................................... 186
Tipy: Kalendář .......................................................................................................................................... 195
Odstraňování problémů: Kalendář ............................................................................................................ 196

Kontakty .................................................................................................................................................. 198

Jak na to: Kontakty ................................................................................................................................... 198
Odstraňování problémů: Kontakty ............................................................................................................. 208

Hodiny ..................................................................................................................................................... 209

background image

Jak na to: Hodiny ...................................................................................................................................... 209
Odstraňování problémů: Hodiny ............................................................................................................... 213

Úkoly a poznámky .................................................................................................................................... 214

Vytvoření úkolu nebo poznámky ................................................................................................................ 214
Odesílání úkolu nebo poznámky ............................................................................................................... 214
Změna nebo odstranění úkolu nebo poznámky ......................................................................................... 214
Změna stavu úkolu ................................................................................................................................... 215
Skrytí dokončených úkolů ......................................................................................................................... 215
Zobrazení úkolů v kalendáři ...................................................................................................................... 215
Synchronizace úkolů a poznámek ............................................................................................................. 216
Informace o kategoriích ............................................................................................................................ 218
Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek ................................................................................................... 218
Vytvoření kategorie pro kontakty, úkoly nebo poznámky ............................................................................ 218
Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek ............................................................................... 219

Zadávání .................................................................................................................................................. 220

Jak na to: Zadávání ................................................................................................................................... 220
Odstraňování problémů: Zadávání ............................................................................................................ 227

Klávesnice ............................................................................................................................................... 228

Jak na to: Klávesnice ................................................................................................................................ 228

Jazyk ....................................................................................................................................................... 231

Jak na to: Jazyk ........................................................................................................................................ 231
Odstraňování problémů: Jazyk .................................................................................................................. 233

Zobrazení na obrazovce ............................................................................................................................ 234

Jak na to: Zobrazení na obrazovce ............................................................................................................ 234
Odstraňování problémů: Zobrazení na obrazovce ...................................................................................... 239

Technologie GPS ...................................................................................................................................... 241

Jak na to: Technologie GPS ...................................................................................................................... 241
Odstraňování problémů: Technologie GPS ................................................................................................ 243

background image

Kompas ................................................................................................................................................... 244

Jak na to: Kompas .................................................................................................................................... 244

Mapy ....................................................................................................................................................... 246

Jak na to: Mapy ........................................................................................................................................ 246
Přizpůsobení: Mapy .................................................................................................................................. 250
Odstraňování problémů: Mapy .................................................................................................................. 252

Aplikace ................................................................................................................................................... 253

Jak na to: Aplikace ................................................................................................................................... 253
Odstraňování problémů: Aplikace ............................................................................................................. 255

Účet BlackBerry ID ................................................................................................................................... 259

Jak na to: Účet Účet BlackBerry ID ........................................................................................................... 259

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 261

Jak na to: BlackBerry Device Software ...................................................................................................... 261
Odstraňování problémů: BlackBerry Device Software ................................................................................ 263

Správa připojení ....................................................................................................................................... 265

Mobilní síť ................................................................................................................................................ 265
Technologie Wi-Fi ..................................................................................................................................... 272

Režim Mobile Hotspot .............................................................................................................................. 282

Jak na to: Režim Mobile Hotspot ............................................................................................................... 282
Odstraňování problémů: Režim Mobile Hotspot ........................................................................................ 285

Technologie Bluetooth ............................................................................................................................. 287

Jak na to: Technologie Bluetooth .............................................................................................................. 287
Odstraňování problémů: Technologie Bluetooth ........................................................................................ 295

Technologie NFC ...................................................................................................................................... 299

Jak na to: Technologie NFC ...................................................................................................................... 299
Odstraňování problémů: Technologie NFC ................................................................................................ 305

background image

Server médií ............................................................................................................................................. 307

Jak na to: Server médií ............................................................................................................................. 307

Inteligentní příslušenství ........................................................................................................................... 309

Informace o aplikaci Inteligentní příslušenství ........................................................................................... 309
Nastavení nové dokovací kolébky .............................................................................................................. 309
Změna profilu dokovací kolébky ................................................................................................................ 310
Odstranění uloženého profilu dokovací kolébky ......................................................................................... 310

Napájení a baterie .................................................................................................................................... 311

Jak na to: Napájení a baterie ..................................................................................................................... 311
Odstraňování problémů: Napájení a baterie .............................................................................................. 315

Úložný prostor a paměťové karty ............................................................................................................... 316

Jak na to: Úložný prostor a paměťové karty ............................................................................................... 316
Odstraňování problémů: Úložný prostor a paměťové karty ......................................................................... 322

Hledání .................................................................................................................................................... 324

Jak na to: Vyhledávání .............................................................................................................................. 324
Odstraňování problémů: Vyhledávání ........................................................................................................ 329

Zabezpečení ............................................................................................................................................ 330

Jak na to: Zabezpečení ............................................................................................................................. 330
Odstraňování problémů: Zabezpečení ....................................................................................................... 361

Knihy služeb a diagnostické zprávy ........................................................................................................... 363

Spuštění, zobrazení, odeslání nebo odstranění hlášení diagnostiky ............................................................ 363
Přijetí, odstranění nebo obnovení knihy služeb .......................................................................................... 363
Nastavení výchozího příjemce hlášení diagnostiky ..................................................................................... 364
Zjištění čísla modelu smartphonu a verze systému BlackBerry Device Software ......................................... 364
Nelze spustit nebo odeslat hlášení diagnostiky .......................................................................................... 365

Synchronizace ......................................................................................................................................... 366

Jak na to: Synchronizace .......................................................................................................................... 366
Odstraňování problémů: Synchronizace .................................................................................................... 369

background image

Možnosti přístupu ..................................................................................................................................... 371

Jak na to: Usnadnění přístupu .................................................................................................................. 371

Kalkulátor ................................................................................................................................................ 377

Použití kalkulátoru .................................................................................................................................... 377
Převody jednotek ..................................................................................................................................... 377

Glosář ...................................................................................................................................................... 378

Právní upozornění .................................................................................................................................... 380