Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek

background image

Vypnutí výzvy zobrazované před

odstraněním položek

Výzvu, která se zobrazuje před odstraněním zpráv, protokolů hovorů, kontaktů, záznamů kalendáře, úkolů, poznámek nebo
hesel, můžete vypnout.

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu aplikace, která vás vyzývá před odstraněním položek.

2.

Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3.

V případě potřeby klepněte na tlačítko Obecné možnosti.

4.

Zrušte zaškrtnutí políčka Potvrdit odstranění.

5.

Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Úkoly a poznámky

219