Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Aktualizace systému BlackBerry Device Software

background image

Aktualizace systému BlackBerry Device Software může být potřebná k získání přístupu k novým aplikacím a funkcím nebo

k vyřešení technických problémů. Proces aktualizace může trvat 15 minut až 2 hodiny v závislosti na typu aktualizace,

množství dat smartphonu a počtu aplikací ve smartphonu BlackBerry. V průběhu aktualizace nelze používat smartphone

ani uskutečňovat tísňová volání.
V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb nebo správci můžete aktualizovat systém BlackBerry Device Software

přes bezdrátovou síť, z webové stránky nebo pomocí aplikace BlackBerry Desktop Software. Při stahování aktualizace do

smartphonu přes bezdrátovou síť mohou být účtovány příplatky v závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb.
Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před
aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve vašem počítači umožňuje obnovu dat smartphonu
v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození smartphonu z neočekávaných důvodů.

Aktualizace systému BlackBerry Device Software

Smartphone BlackBerry lze používat během stahování systému BlackBerry Device Software, ale nikoli během jeho
instalace. Během instalačního procesu se smartphone může resetovat nebo může zobrazovat bílou obrazovku. V průběhu
aktualizace nevyjímejte baterii.
Je-li zapnuto šifrování, bude zřejmě nutno v různých okamžicích během instalačního procesu zadat heslo.
Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před
aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve vašem počítači umožňuje obnovu dat smartphonu
v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození smartphonu z neočekávaných důvodů.

1.

Proveďte jednu z následujících akcí:

Uživatelská příručka

BlackBerry Device Software

261

background image

• Chcete-li aktualizovat software přes bezdrátovou síť, klikněte na domovské obrazovce na ikonu

. Pokud se

ikona

nezobrazuje, na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti. Klikněte na

možnost Zařízení > Aktualizace softwaru.

• Chcete-li aktualizovat software pomocí aplikace BlackBerry Desktop Software, spusťte v počítači aplikaci

BlackBerry Desktop Software. Připojte smartphone k počítači.

• Chcete-li aktualizovat software pomocí webové stránky, navštivte v počítači webovou stránku

www.blackberry.com/update

. Klikněte na možnost Check for Updates (Kontrolovat aktualizace). Připojte

smartphone k počítači.

2.

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud jste aktualizovali software přes bezdrátovou síť a chcete odstranit předchozí verzi softwaru, která je dočasně uložena
ve smartphonu, klikněte na domovské obrazovce nebo ve složce na ikonu Možnosti. Klikněte na možnost Zařízení >
Aktualizace softwaru. Stiskněte klávesu

> Zobrazit výsledek. Stiskněte klávesu

> Odstranit data o přechodu

na nižší verzi.
Související informace

Informace o zálohování a obnovení dat smartphonu,

186