Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Glosář

background image

Glosář

Certifikát

Smartphone BlackBerry používá certifikát jako digitální dokument, který spojuje identitu a veřejný klíč subjektu
certifikátu. Každý certifikát má odpovídající soukromý klíč, který je uložen samostatně. Certifikační úřad podepisuje
certifikát, aby ho označil za pravý a důvěryhodný. Může být také označován jako digitální certifikát.

certifikační úřad

Certifikační úřad (CA) je důvěryhodná jiná organizace, která ověřuje informace o počítačích v síti nebo identitu
těchto počítačů a vydává digitální certifikáty.

Server CRL

Smartphone BlackBerry používá server seznamu odvolaných certifikátů (CRL) ke kontrole nejnovějšího vydaného
stavu odvolání certifikátu. Certifikační úřady zveřejňují seznamy odvolaných certifikátů na serverech CRL.

Server podporující protokol DSML

Smartphone BlackBerry používá server podporující jazyk DSML (Directory Service Markup Language) k vyhledávání
a stahování certifikátů.

Zásady IT

Zásady IT se skládají z různých pravidel, které řídí bezpečnostní funkce a chování smartphonů BlackBerry, tabletů
BlackBerry PlayBook, softwaru BlackBerry Desktop Software a aplikace BlackBerry Web Desktop Manager.

Server podporující protokol LDAP

Smartphone BlackBerry používá server podporující protokol LDAP pro vyhledávání a stahování certifikátů a klíčů
PGP.

Režim velkokapacitní paměti

Režim velkokapacitní paměti umožňuje uživatelům přenášet soubory mezi paměťovou kartou a počítačem při
připojení smartphonu BlackBerry k počítači.

Osobní certifikát

Osobní certifikát je certifikát, který certifikační úřad přiřadí uživateli.

Osobní klíč PGP

Osobní klíč PGP se skládá z veřejného klíče PGP a soukromého klíče PGP.

PIN

Každý smartphone BlackBerry má jedinečné osobní identifikační číslo (kód PIN). Pokud znáte kód PIN kontaktu,
můžete jej použít k přidání kontaktu do aplikace BlackBerry Messenger nebo můžete tomuto kontaktu odeslat
zprávu PIN. Svůj kód PIN zjistíte zapsáním textu mypin do libovolného textového pole.

Soukromý klíč

Smartphony BlackBerry používají soukromé klíče k podepisování e-mailových zpráv nebo zpráv PIN, které uživatelé
odesílají, a k dešifrování e-mailových zpráv, které uživatelé přijímají. Informace o soukromém klíči nejsou veřejně
rozšiřovány.

Veřejný klíč

Uživatelská příručka

Glosář

378

background image

Smartphony BlackBerry používají veřejné klíče k šifrování e-mailových zpráv nebo zpráv PIN, které uživatelé
odesílají subjektům certifikátů, a k ověřování podpisů v e-mailových zprávách nebo zprávách PIN, které uživatelé
přijímají od subjektů certifikátů.

Kořenový certifikát

Kořenový certifikát je certifikát podepsaný svým držitelem a obvykle patří certifikačnímu úřadu.

klepnutí / dotknutí se

Klepnutí je interakce uživatele s dotykovou obrazovkou, kdy se pomocí jednoho prstu rychle dotkne obrazovky.
Některé interakce vyžadují, aby uživatel klepnul na obrazovku a krátce na ní přidržel prst. Chcete-li například
zpřístupnit svou hlasovou poštu, klepněte na klávesu 1 v aplikaci Telefon a přidržte na ní prst. Dotknutí se popisuje
interakci mezi dvěma zařízeními podporujícími technologii NFC. Dotkněte se například zadní stranou smartphonu
BlackBerry inteligentní značky.

dotyk

Dotyk je uživatelská interakce s dotykovou obrazovkou, která je obvykle spojena s další akcí a provádí se jedním
prstem. Například dotyk a přetažení nebo dotyk a přidržení.

Uživatelská příručka

Glosář

379