Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Změna jazyka pro zadávání textu nebo zobrazení

background image

Změna jazyka pro zadávání textu nebo zobrazení

Před zahájením: Aby bylo možné změnit jazyk pro zadávání textu nebo zobrazení, musí být jazyk ve smartphonu
BlackBerry již nainstalován. Pokud jazyk, který chcete použít, na smartphonu nainstalovaný není, je možné jej přidat
pomocí aplikace BlackBerry Desktop Software. Další informace naleznete v nápovědě aplikace BlackBerry Desktop
Software
.

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zadávání textu a jazyk > Jazyk.

3.

V rozevíracím seznamu jednotlivých polí klikněte na jazyk, který chcete používat.

4.

Stiskněte klávesu

> Uložit.