Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Změna výchozího kalendáře

background image

Změna výchozího kalendáře

Změnou výchozího kalendáře dojde ke změně e-mailové adresy, na kterou jsou zasílány pozvánky na schůzky.

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zařízení > Rozšířená nastavení systému > Výchozí služby.

3.

Změňte nastavení pole Kalendář (CICAL).

4.

Stiskněte klávesu

> Uložit.