Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Nastavení výchozího příjemce hlášení diagnostiky

background image

Nastavení výchozího příjemce hlášení

diagnostiky

Nastavíte-li výchozího příjemce, pak při každém odesílání hlášení diagnostiky odešle smartphone BlackBerry hlášení
tomuto příjemci. Chcete-li příjemce určit při každém odesílání hlášení, výchozího příjemce nenastavujte.

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Sítě a připojení > Mobilní síť.

3.

Stiskněte klávesu

> Diagnostický test.

4.

Stiskněte klávesu

> Možnosti..

5.

Zadejte kontaktní informace.

6.

Stiskněte klávesu

> Uložit.