Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Hodnoty zobrazované kompasem nejsou přesné

background image

Hodnoty zobrazované kompasem nejsou přesné

Zkuste následující kroky:

• Pokud kompas neukazuje sever, přesuňte smartphone BlackBerry z dosahu kovových předmětů a magnetů.
• Zobrazí-li se ve spodní části obrazovky zpráva „Vyžadována kalibrace“, zkalibrujte kompas ručně.
• Chcete-li, aby kovové předměty a magnety na kompas nepůsobily, ukončete aplikaci Kompas před vstupem do vozidla

nebo smartphone vložte do pouzdra.

Související informace

Ruční kalibrace kompasu,

245

Uživatelská příručka

Kompas

245