Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Informace o vícenásobných seznamech kontaktů

background image

Informace o vícenásobných seznamech kontaktů

Pokud je smartphone BlackBerry přidružen k více e-mailovým účtům, můžete mít ve smartphonu kontakty z každého e-

mailového účtu. Je-li například smartphone přidružen k pracovnímu e-mailovému účtu a osobnímu e-mailovému účtu,

budete možná moci zobrazit ve smartphonu seznam pracovních kontaktů a seznam osobních kontaktů. Další informace

získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.