Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Změna doby zobrazení pořízených obrázků

background image

Změna doby zobrazení pořízených obrázků

Můžete nastavit dobu zobrazení obrázku na obrazovce po jeho pořízení nebo tuto možnost vypnout, aby bylo možné ihned
pořídit další obrázek.

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Fotoaparát.

2.

Stiskněte klávesu

> Možnosti.

• Chcete-li změnit dobu zobrazení obrázku, upravte čas v poli Zobrazit obrázek.
• Chcete-li zachovat obrázek po pořízení na obrazovce, dokud nestisknete klávesu

, upravte pole Zobrazit

obrázek na hodnotu Přidržet.

• Chcete-li zabránit, aby obrázek zůstal po pořízení na obrazovce, upravte pole Zobrazit obrázek na hodnotu

Vypnuto.

3.

Stiskněte klávesu

> Uložit.