Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Změna scénického režimu fotoaparátu

background image

Změna scénického režimu fotoaparátu

Můžete změnit scénický režim fotoaparátu a optimalizovat nastavení pro různá prostředí. Popisy jednotlivých scénických
režimů jsou k dispozici ve fotoaparátu.

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Fotoaparát.

2.

Chcete-li změnit scénický režim fotoaparátu, klikněte na ikonu scénického režimu ve spodní části obrazovky.

3.

Zvolte scénický režim.

Při ukončení aplikace fotoaparát bude scénický režim uložen.