Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Přiblížení či oddálení, posunutí nebo otočení obrázku

background image

Přiblížení či oddálení, posunutí nebo otočení obrázku

U obrázku proveďte jednu z následujících akcí:
• Chcete-li obrázek přiblížit, klikněte trackpadem.
• Chcete-li obrázek oddálit, stiskněte klávesu

.

• Chcete-li posunout přiblížený obrázek, posuňte prst po trackpadu libovolným směrem.
• Chcete-li obrázek otočit, stiskněte klávesu

> Otočit.

Související informace

Po otočení obrázku se zobrazí chybová zpráva,

163