Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Přenos souborů do smartphonu a ze smartphonu

background image

Přenos souborů do smartphonu a ze smartphonu,

30

Přenos souborů do smartphonu a ze smartphonu

1.

Připojte smartphone BlackBerry k počítači pomocí kabelu USB.

2.

V dialogovém okně, které se zobrazí na smartphonu, vyberte jednu z následujících možností přenosu souborů:
• Chcete-li přenést více typů souborů, klikněte na možnost Jednotka USB.

Uživatelská příručka

Média

147

background image

• Chcete-li synchronizovat mediální soubory, které jsou chráněny technologií DRM, klikněte na možnost

Synchronizace médií.

3.

V případě potřeby zadejte heslo smartphonu. Smartphone se na počítači zobrazí jako jednotka.

4.

V počítači postupujte podle příslušného z následujících pokynů:
• Přetáhněte soubor z umístění v počítači do složky ve smartphonu.
• Přetáhněte soubor ze složky ve smartphonu do složky v počítači.

Chcete-li zobrazit přenesený soubor ve smartphonu, odpojte smartphone od počítače a vyhledejte daný soubor.

Související informace

Informace o přenosu a synchronizaci souborů,

147