Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Změna časového limitu pro ukončení obrazovky přehrávače médií

background image

Změna časového limitu pro ukončení obrazovky přehrávače médií

Pokud na určitou dobu pozastavíte nebo zastavíte přehrávání mediálního souboru, obrazovka přehrávače médií se zavře,
aby se optimalizoval výkon smartphonu BlackBerry.

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.

2.

Stiskněte klávesu

> Možnosti médií.

3.

Změňte hodnotu pole Zavřít přehrávač médií, není-li aktivní.