Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Vypnutí smartphonu

background image

Vypnutí smartphonu

V závislosti na vašem motivu se může umístění nebo název ikony Vypnout lišit od umístění nebo názvu v tomto postupu.

• Pokud jste smartphone BlackBerry nenastavili tak, aby se v určitou dobu automaticky zapínal nebo vypínal, stiskněte

a přidržte klávesu

.

• Pokud jste smartphone nastavili tak, aby se v určitou dobu automaticky zapínal nebo vypínal, klikněte na domovské

obrazovce nebo ve složce na ikonu Vypnout. Má-li smartphone zůstat vypnutý, dokud ho znovu nezapnete, klikněte na

možnost Úplně vypnout. Pokud se má smartphone znovu zapnout v určitou dobu nebo při upozornění či připomenutí

kalendáře, klikněte na možnost Vypnout.