Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Otevření, přehrání nebo stažení souboru z webové stránky

background image

Otevření, přehrání nebo stažení souboru z webové stránky

Je možné stahovat více souborů najednou. Při stahování souboru se zobrazí obrazovka Stahování na které můžete sledovat
průběh stahování.

Na webové stránce klikněte na soubor, který chcete otevřít, přehrát nebo stáhnout.
• Chcete-li soubor otevřít nebo přehrát, klikněte na možnost Otevřít.
• Chcete-li soubor stáhnout, klikněte v dialogovém okně Uložit na možnost Ano.

Uživatelská příručka

Prohlížeč

172