Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Zobrazení celého obrázku na webové stránce

background image

Přehrávání mediálních souborů, prohlížení obrázků a stahování souborů
Zobrazení celého obrázku na webové stránce

1.

Na webové stránce zvýrazněte obrázek nebo se u něho zastavte.

2.

Stiskněte klávesu

> Zobrazit obrázek.

• Chcete-li obrázek přiblížit nebo oddálit, stiskněte klávesu

> Přiblížit/oddálit.

• Přiblížení/oddálení ukončíte stisknutím klávesy

> Ukončit přiblížení/oddálení.

• Chcete-li obrázek vrátit na původní velikost, stiskněte klávesu

.