Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Informace o režimu Mobile Hotspot

background image

Informace o režimu Mobile Hotspot

Technologii Wi-Fi ve smartphonu BlackBerry lze využívat jedním z dvou následujících způsobů: v režimu Wi-Fi nebo

v režimu Mobile Hotspot.
Zapnete-li režim Wi-Fi, můžete svůj smartphone připojit k síti Wi-Fi a získat tak přístup k Internetu. V režimu Wi-Fi je možné

připojení pouze k externím sítím Wi-Fi, jako je domácí síť nebo síť v kanceláři.
Zapnete-li režim Mobile Hotspot, můžete svůj smartphone používat jako mobilní přístupový bod, takže ostatní zařízení

podporující technologii Wi-Fi mohou využívat připojení k mobilní síti vašeho smartphonu. Pokud například cestujete,

můžete svůj smartphone propojit s notebookem a použít jej v režimu Mobile Hotspot, abyste v notebooku získali přístup na

Internet.
Pokud je váš smartphone připojen k síti CDMA, když uskutečňujete nebo přijímáte hovor, váš smartphone relaci režimu

Mobile Hotspot pozastaví, dokud hovor nedokončíte. Relace režimu Mobile Hotspot se po skončení telefonního hovoru

obnoví. Je-li režim Mobile Hotspot zapnutý, nemusí být možné ze smartphonu odesílat žádné zprávy. Zprávy, které

odesíláte v době, kdy je zapnutý režim Mobile Hotspot, jsou odeslány až po jeho vypnutí.
Před použitím smartphonu v režimu Mobile Hotspot si přečtěte nejaktuálnější bezpečnostní informace a informace o

produktu na webové stránce

www.blackberry.com/docs/smartphones

.