Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Zamknutí nebo odemknutí smartphonu

background image

Zamknutí nebo odemknutí smartphonu

Je možné zamknout klávesnici a obrazovku, aby nedošlo k nechtěnému stisknutí klávesy nebo obrazovky nebo
k náhodnému uskutečnění hovorů. Pokud máte nastaveno heslo smartphonu BlackBerry, můžete smartphone uzamknout
také pomocí hesla.

Proveďte jednu z následujících akcí:
• Chcete-li zamknout klávesnici a obrazovku, stiskněte klávesu Zámek na horní straně smartphonu.
• Chcete-li odemknout klávesnici a obrazovku, stiskněte klávesu Zámek a posuňte prstem nahoru.

• Chcete-li smartphone uzamknout heslem, klikněte na domovské obrazovce nebo ve složce na ikonu

.

• Chcete-li smartphone odemknout, zadejte heslo.

Související informace

Nastavení nebo změna hesla smartphonu,

331