Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Další informace

background image

Bezdrátová síť, k níž je smartphone připojen, může ovlivňovat dostupnost některých funkcí. V závislosti na poskytovateli
bezdrátových služeb a dostupných možnostech roamingu jsou dostupné různé bezdrátové sítě. Některé bezdrátové sítě
nepodporují funkce, jako například blokování hovorů, předávání hovorů nebo informační zprávy. Další informace získáte
u poskytovatele bezdrátových služeb.

Oblast

V závislosti na oblasti můžete mít možnost přidávat nebo aktualizovat aplikace pomocí služby BlackBerry App World.
Aplikace může být také možné stahovat z webové stránky nebo z aplikace. Dostupnost určitých aplikací se liší podle
oblasti.
Související informace

Další informace,

28

BlackBerry Device Software,

261

Kontrola bezdrátových sítí, k nimž se smartphone připojuje,

265

Další informace

• Nápověda ve smartphonu: Podrobné pokyny pro smartphone BlackBerry najdete v uživatelské příručce. Klikněte na

možnost Nápověda na domovské obrazovce nebo v nabídce aplikace.

www.blackberry.com/support

: Zde najdete nástroj BlackBerry Answers, diskusní fórum společnosti BlackBerry a ještě

mnohem více.

www.discoverblackberry.com

: Zde najdete software, aplikace a příslušenství pro svůj smartphone.

• Webová stránka vašeho poskytovatele bezdrátových služeb: Zde najdete informace o vaší bezdrátové síti a plánu

bezdrátových služeb.