Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Sdílení mediálních souborů pomocí serveru médií

background image

Sdílení mediálních souborů pomocí serveru médií

Před zahájením: Wi-Fi Připojení musí být zapnuté a BlackBerry váš smartphone musí být připojen do stejné Wi-Fi sítě jako
zařízení, se kterým chcete sdílet mediální soubory.

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.

2.

Stiskněte klávesu

> Server médií.

3.

Zaškrtněte políčko Zapnout server médií.

4.

Pokud se v pravém horním rohu domovské obrazovky zobrazí indikátor sdílení souborů, je možné přistupovat ke

smartphonu pomocí připojeného zařízení, s nímž chcete sdílet mediální soubory.

5.

Zobrazí-li se ve smartphonu výzva, povolte přístup ke svým sdíleným mediálním souborům.

6.

Chcete-li automaticky přijímat veškeré žádosti o sdílení svých mediálních souborů, klikněte na možnost Řízení

přístupu a zaškrtněte políčko Automaticky přijmout všechna připojení.

Poznámka: Vypnete-li server médií a znova jej zapnete, zařízení, která jsou identifikována na základě IP adresy, si znova
vyžádají přístup k vašim mediálním souborům.
Související informace

Připojení k síti Wi-Fi,

273