Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Změna zobrazovaného názvu serveru médií

background image

Změna zobrazovaného názvu serveru médií

Zobrazovaný název, který přiřadíte serveru médií, se zobrazí na podporovaných zařízeních, když zjistí server médií v síti Wi-
Fi.

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.

2.

Stiskněte klávesu

> Server médií.

3.

Klikněte na možnost Předvolby > Upravit.

4.

Zadejte zobrazovaný název pro svůj smartphone BlackBerry.

5.

Klikněte na možnost OK.

Uživatelská příručka

Server médií

308