Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Zapnutí, vypnutí nebo kontrola stavu připojení k síti

background image

Zapnutí, vypnutí nebo kontrola stavu připojení k síti

Na některých místech, například v letadle či v nemocnici, byste připojení k síti měli nechat vypnuté. Další informace
najdete v brožuře Bezpečnostní informace a informace o produktu ke smartphonu BlackBerry.

Na domovské obrazovce klikněte do oblasti připojení v horní části obrazovky nebo klikněte na ikonu Správa připojení.
• Chcete-li zapnout připojení k síti, zaškrtněte políčko vedle typu připojení.
• Chcete-li připojení k síti vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka vedle typu připojení.
• Chcete-li zapnout dříve zapnutá připojení k síti, klikněte na možnost Obnovit připojení.
• Chcete-li zkontrolovat stav připojení k síti, klikněte na možnost Stav služeb.

Související informace

Nelze se připojit k mobilní síti,

271

Nelze se připojit k síti Wi-Fi,

280

Uživatelská příručka

Správa připojení

272

background image

Připojení k síti Wi-Fi
Informace o připojení k síti Wi-Fi

Smartphone BlackBerry může používat síť Wi-Fi místo mobilní sítě k navštěvování webových stránek, odesílání a příjmu e-

mailových zpráv atd. Připojíte-li se k Internetu pomocí sítě Wi-Fi, můžete se vyhnout poplatkům za přenos dat, které jsou

spojeny s použitím mobilní sítě, a v mnoha případech bude spojení rychlejší.
Přístupové body jsou k dispozici na mnoha veřejných místech. Použití některých přístupových bodů je bezplatné, zatímco

použití jiných je zpoplatněno. Poskytovatel bezdrátových služeb může nabízet aplikaci umožňující přihlášení vašeho

smartphonu k veřejnému přístupovému bodu. Pokud ve smartphonu takovou aplikaci nemáte, budete si muset nastavit

účet online a přihlásit se ručně.
Máte-li k dispozici přístupový bod nebo směrovač, který podporuje funkci , můžete se k němu připojit pomocí funkce Wi-Fi

Protected Setup.
Když se připojíte k síti Wi-Fi, smartphone si uloží informace o připojení, takže budete-li příště v dosahu této sítě,

smartphone se k ní připojí automaticky.