Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Informace o synchronizaci a slučování

background image

Informace o synchronizaci a slučování

Funkce bezdrátové synchronizace dat a bezdrátového slučování e-mailu je určena pro synchronizaci dat organizátoru

(kontakty, záznamy kalendáře, úkoly a poznámky) a sloučení e-mailu mezi smartphonem BlackBerry a aplikací

elektronické pošty v počítači prostřednictvím bezdrátové sítě.
Ve vzácných případech, pokud váš smartphone nerozeznává pole v kontaktu, záznamu kalendáře nebo e-mailovém účtu,

nelze některá data nebo e-mailové zprávy synchronizovat nebo sloučit.
Pokud není bezdrátová synchronizace dat ve smartphonu k dispozici nebo jste tuto funkci vypnuli, můžete k synchronizaci

dat organizátoru použít aplikaci BlackBerry Desktop Software. Další informace naleznete v nápovědě aplikace BlackBerry

Desktop Software.
Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před

aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve vašem počítači umožňuje obnovu dat smartphonu

v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození smartphonu z neočekávaných důvodů.