Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Nastavení zjistitelnosti smartphonu

background image

Nastavení zjistitelnosti smartphonu

Jestliže smartphone BlackBerry nastavíte jako zjistitelný, mohou jej jiná zařízení podporující technologii Bluetooth

®

detekovat.

1.

Na domovské obrazovce klikněte do oblasti připojení v horní části obrazovky nebo klikněte na ikonu Správa připojení.

Uživatelská příručka

Technologie Bluetooth

290

background image

2.

Klikněte na možnost Sítě a připojení > Připojení Bluetooth.
• Chcete-li učinit smartphone zjistitelným, nastavte v poli Zjistitelné možnost Ano.
• Chcete-li učinit smartphone zjistitelným pouze po dobu 2 minut, nastavte v poli Zjistitelné hodnotu 2 minuty. Po

dvou minutách se pole Zjistitelné přepne automaticky zpět na hodnotu Ne.

Související informace

Nelze spárovat se zařízením podporujícím technologii Bluetooth,

46