Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Dochází ke ztrátě spojení se soupravou do vozidla podporující technologii Bluetooth

background image

Dochází ke ztrátě spojení se soupravou do vozidla

podporující technologii Bluetooth

Zkuste následující kroky:

• Zkontrolujte, zda má vaše souprava do vozidla nejnovější dostupnou verzi softwaru. Další informace o verzi softwaru

soupravy do vozidla podporující technologii Bluetooth naleznete v dokumentaci dodané se soupravou.

• Přesuňte smartphone BlackBerry ve voze na jiné místo nebo jej natočte, aby směřoval jinam. Umístění antény

Bluetooth vašeho smartphonu BlackBerry ve vztahu k anténě Bluetooth soupravy do vozidla může mít na spojení
prostřednictvím technologie Bluetooth nepříznivý vliv.

Uživatelská příručka

Technologie Bluetooth

297

background image

Nelze sdílet kontakty se spárovaným zařízením

podporujícím technologii Bluetooth

Zkuste následující akce:

• Zkontrolujte, zda je zapnutá technologie Bluetooth

®

.

• Zkontrolujte, zda je smartphone BlackBerry spárován se zařízením podporujícím technologii Bluetooth.
• Zkontrolujte, zda není v možnostech Bluetooth nastavena v poli Přenos kontaktů hodnota Deaktivováno.
• Zkontrolujte, zda je smartphone BlackBerry připojen k zařízení podporujícímu technologii Bluetooth, které podporuje

profil Handsfree nebo profil Object Push. Další informace o podporovaných profilech naleznete v dokumentaci dodané
se zařízením podporujícím technologii Bluetooth.

Související informace

Zapnutí nebo vypnutí technologie Bluetooth,

287