Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Nastavení možností pro vytáčení čísel pobočkových stanic

background image

Nastavení možností pro vytáčení čísel pobočkových stanic

1.

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2.

Stiskněte klávesu

> Možnosti > Vytáčení s předvolbou.

3.

Do pole Číslo zadejte hlavní telefonní číslo organizace.

4.

V poli Čekat nastavte, jak dlouho bude smartphone BlackBerry čekat před vytočením čísla pobočkové stanice.

5.

V poli Délka čísla pobočkové stanice nastavte výchozí délku čísel pobočkových stanic.

6.

Stiskněte klávesu

> Uložit.