Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Informace o používání náhlavní soupravy

background image

Informace o používání náhlavní soupravy

Pro použití se smartphonem BlackBerry je možné si zakoupit volitelnou náhlavní soupravu.
Tlačítkem na náhlavní soupravě lze při jejím používání přijmout nebo ukončit hovor nebo zapnout či vypnout ztlumení

hovoru během volání. V závislosti na modelu smartphonu můžete mít možnost navázat hovor pomocí tlačítka na náhlavní

soupravě, a to hlasovým příkazem.
V závislosti na konkrétní náhlavní soupravě lze také použít její tlačítko pro pozastavení, obnovu přehrávání nebo přeskočení

zvukových souborů a video souborů, případně k úpravě hlasitosti.
Další informace o použití náhlavní soupravy naleznete v dokumentaci přiložené k soupravě.