Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Přijetí druhého hovoru

background image

Přijetí druhého hovoru

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb a na bezdrátové síti nemusí být tato funkce podporována.

Během hovoru stiskněte klávesu

.

• Chcete-li přijmout příchozí hovor a přidržet aktuální hovor, klikněte na možnost Přijmout - přidržet aktuální.
• Chcete-li přijmout příchozí hovor a ukončit aktuální, klikněte na možnost Přijmout - přerušit aktuální.

Chcete-li se vrátit k prvnímu hovoru, stiskněte klávesu

> Zaměnit nebo Přepnout.