Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Tipy: Hledání aplikací

background image

Tipy: Hledání aplikací

Prohledání složky na domovské obrazovce

Některé aplikace se nacházejí ve složkách na domovské
obrazovce. Kliknutím na složku zobrazíte aplikace, které se
v ní nacházejí.

Opětovné zobrazení všech skrytých aplikací na domovské
obrazovce

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

>

Zobrazit všechny ikony. Chcete-li zobrazit skrytou aplikaci,
zvýrazněte ji a stiskněte klávesu

> Zrušit skrytí

ikony. Pokud je ikona skryta na dalších panelech, můžete ji
zobrazit na všech panelech nebo pouze na aktuálním
panelu. Pokud se možnost Zobrazit všechny ikony

Uživatelská příručka

Tipy a klávesové zkratky

50

background image

v nabídce nezobrazí, nejsou k dispozici žádné skryté
aplikace k zobrazení.

Vyhledání aplikace

Na domovské obrazovce začněte zadávat název aplikace.

Ověřte, zda je aplikace nainstalována.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu
Možnosti. Klikněte na možnost Zařízení > Správa aplikací.
Pokud je aplikace uvedena v seznamu, je nainstalována ve
smartphonu BlackBerry.