Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Informace o certifikátech a zápisu certifikátu

background image

Informace o certifikátech a zápisu certifikátu

Certifikát je digitální dokument, který spojuje identitu a veřejný klíč subjektu certifikátu. Smartphone BlackBerry podporuje

klíče RSA, DSA, Diffie-Hellman a ECC.
Pokud váš pracovní e-mailový účet používá server BlackBerry Enterprise Server vybavený touto funkcí, můžete si certifikáty

stáhnout přes bezdrátovou síť pomocí profilu certifikačního úřadu, který vám zadá správce. V závislosti na vaší organizaci

může certifikát vyžadovat zápis, který navíc může proběhnout automaticky.
Poté, co se zapíšete do profilu certifikačního úřadu, bude do smartphonu stažena nová verze certifikátu a bude přidána do

seznamu certifikátů. Profil certifikačního úřadu zobrazuje stav certifikátu. Jestliže certifikátu brzy vyprší platnost, můžete

se do profilu certifikačního úřadu zapsat znovu a získat tak aktualizovaný certifikát.