Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Stažení osobního klíče PGP ze serveru PGP Universal Server

background image

Stažení osobního klíče PGP ze serveru PGP Universal Server

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zabezpečení > PGP.

3.

Stiskněte klávesu

> Stáhnout klíče.