Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Zobrazení řetězu certifikátu pro certifikát

background image

Zobrazení řetězu certifikátu pro certifikát

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zabezpečení > Rozšířená nastavení zabezpečení > Certifikáty.

3.

Zvýrazněte certifikát.

4.

Stiskněte klávesu

> Zobrazit řetěz.