Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Vypnutí výzvy k připojení aplikace jiného dodavatele

background image

Vypnutí výzvy k připojení aplikace jiného dodavatele

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zařízení > Správa aplikací.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

358

background image

3.

Zvýrazněte aplikaci od jiného dodavatele.

4.

Stiskněte klávesu

> Upravit oprávnění > Výjimky pro výzvy.

• Chcete-li aplikaci povolit připojování k určitému umístění nebo zdroji bez zobrazení výzvy, klikněte na možnost

Přidat povolení. Určete protokol a v případě potřeby i doménu.

• Chcete-li zabránit aplikaci, aby se připojovala k určitému umístění nebo zdroji bez zobrazení výzvy, klikněte na

možnost Přidat odepření. Určete protokol a v případě potřeby i doménu.

5.

Stiskněte klávesu

> Uložit.