Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Informace o paměti klíčů

background image

Informace o paměti klíčů

V paměti klíčů ve smartphonu BlackBerry mohou být uloženy následující položky:
• Osobní certifikáty nebo klíče PGP (páry veřejného a soukromého klíče)
• Certifikáty stažené pomocí profilu certifikačního úřadu nebo aplikace BlackBerry Desktop Software
• Kořenové certifikáty obsažené v aplikaci BlackBerry Desktop Software
• Certifikáty stažené ze serveru podporujícího protokol LDAP nebo serveru podporujícího protokol DSML
• Veřejné klíče PGP stažené ze serveru podporujícího protokol LDAP
• Certifikáty nebo veřejné klíče PGP importované ze smartphonu nebo paměťové karty
• Certifikáty nebo veřejné klíče PGP přidané ze zprávy
Pro přístup k položkám v paměti klíčů musíte zadat heslo paměti klíčů. Překročíte-li počet povolených pokusů o zadání

hesla, ze smartphonu budou odstraněna všechna data.
Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před

aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve vašem počítači umožňuje obnovu dat smartphonu

v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození smartphonu z neočekávaných důvodů.