Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Změna frekvence obnovení pro seznamy odvolání certifikátů

background image

Změna frekvence obnovení pro seznamy odvolání certifikátů

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zabezpečení > Rozšířená nastavení zabezpečení > Paměti klíčů.

3.

V části Stav certifikátu změňte nastavení pole Vyprší za.

4.

Stiskněte klávesu

> Uložit.

Smartphone BlackBerry automaticky stáhne nový stav odvolání, pokud používá položku z paměti klíčů, jejíž stav je starší
než nastavený časový limit.