Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Změna kódu PIN SIM karty

background image

Změna kódu PIN SIM karty

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zařízení > Rozšířená nastavení systému > SIM karta.

• Chcete-li změnit kód PIN, který chrání SIM kartu, stiskněte klávesu

> Změnit kód PIN.

• Chcete-li změnit kód PIN pro vytáčení povolených čísel na SIM kartě, stiskněte klávesu

> Změnit kód

PIN2.