Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Změna nastavení, kdy se smartphone automaticky uzamkne pomocí hesla

background image

Změna nastavení, kdy se smartphone automaticky uzamkne pomocí

hesla

Před zahájením:
V závislosti na možnostech nastavených správcem nemusí být možné tento úkol provést. Další informace získáte u správce.
Pokud nastavíte heslo smartphonu BlackBerry, můžete smartphone nastavit tak, aby se po určité době nebo při vložení do
pouzdra automaticky uzamkl.

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zabezpečení > Heslo.
• Chcete-li změnit délku doby, po jejímž uplynutí se smartphone automaticky uzamkne, změňte nastavení pole

Zamknout po.

• Chcete-li, aby se smartphone uzamkl po vložení do pouzdra, zaškrtněte políčko Blokovat handheld v pouzdře.

3.

Stiskněte klávesu

> Uložit.

Související informace

Zapnutí nebo vypnutí vytáčení ze zamčené obrazovky,

80