Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Změna stylu zadávání textu

background image

Změna stylu zadávání textu

Výběrem stylu zadávání textu můžete změnit způsob, jakým smartphone BlackBerry rozpozná zadávaný text.

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zadávání textu a jazyk > Zadávání.

3.

Klávesnici nastavíte provedením jednoho z následujících kroků:
• Chcete-li zcela vypnout podporu zadávání textu, změňte nastavení pole Styl na hodnotu Přímo.
• Chcete-li ve smartphonu zapnout navrhování slov při psaní, změňte nastavení pole Styl na hodnotu Prediktivní.

4.

Stiskněte klávesu

> Uložit.

Související informace

Rozšířené možnosti stylu nejsou k dispozici,

227