Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Vypnutí automatického přidávání položek do uživatelského slovníku

background image

Vypnutí automatického přidávání položek do uživatelského slovníku

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zadávání textu a jazyk > Zadávání.

3.

Pro nastavení klávesnice klikněte na možnost Rozšířené možnosti stylu.

4.

Zrušte zaškrtnutí políčka Zadávání textu.

5.

Zrušte zaškrtnutí políčka Názvy.

6.

Změňte pole E-mail na hodnotu Vypnuto.

7.

Stiskněte klávesu

> Uložit.