Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Nastavení citlivosti dotykové obrazovky

background image

Nastavení citlivosti dotykové obrazovky

Můžete nastavit citlivost obrazovky na váš dotyk.

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zadávání textu a jazyk > Citlivost dotykové obrazovky.
• Pokud chcete, aby obrazovka reagovala rychleji na klepnutí, nastavte v poli Interval poklepnutí nižší hodnotu.
• Pokud chcete, aby obrazovka reagovala rychleji na dotyk a přidržení, pokud se například dotknete obrazovky a

přidržíte ji, aby se otevřela místní nabídka, nastavte v poli Doba ukázání vyšší rychlost.

3.

Stiskněte klávesu

> Uložit.