Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Zobrazení, skrytí a vyhledání ikony aplikace

background image

Zobrazení, skrytí a vyhledání ikony aplikace

V závislosti na vašem motivu nemusí být možné skrýt některé ikony aplikací. Můžete také skrýt volitelné aktualizace
systému BlackBerry Device Software.

Na domovské obrazovce nebo ve složce proveďte libovolnou z následujících akcí:
• Chcete-li zobrazit všechny ikony aplikací, na navigačním panelu klikněte na možnost Vše.
• Chcete-li skrýt ikonu aplikace, zvýrazněte ji. Stiskněte klávesu

> Skrýt ikonu. Pokud se ikona zobrazuje na

dalších panelech, můžete ji skrýt na všech panelech nebo pouze na aktuálním panelu.

• Chcete-li zobrazit všechny skryté ikony aplikací, stiskněte klávesu

> Zobrazit všechny ikony.

• Chcete-li znovu zobrazit ikonu aplikace, zvýrazněte ji. Stiskněte klávesu

> Zrušit skrytí ikony.

• Chcete-li skrýt ikonu

, klikněte na ikonu Možnosti. Klikněte na možnost Zařízení > Aktualizace softwaru.

Zvýrazněte verzi softwaru. Stiskněte klávesu

> Skrýt.

• Chcete-li zobrazit všechny skryté aktualizace systému BlackBerry Device Software, klikněte na ikonu Možnosti.

Klikněte na možnost Zařízení > Aktualizace softwaru. Stiskněte klávesu

> Zobrazit vše.

Související informace

Zobrazení na displeji se změnilo,

239

Uživatelská příručka

Zobrazení na obrazovce

235