Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Vytvoření filtru e-mailu

background image

Vytvoření filtru e-mailu

Před zahájením: Chcete-li provést tento úkol, musí váš pracovní e-mailový účet používat server BlackBerry Enterprise
Server, který tuto funkci podporuje. Další informace získáte u správce.
Chcete-li získat informace o provedení tohoto úkolu pro osobní e-mailový účet, který máte ve smartphonu BlackBerry
(například účet služby Google Mail nebo Windows Live Hotmail), navštivte webovou stránku

www.blackberry.com/docs/

smartphones

a klikněte na odkaz pod položkou Email Setup (Nastavení e-mailu).

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zprávy.

2.

Stiskněte klávesu

> Možnosti > Filtry e-mailu.

3.

Stiskněte klávesu

> Nový.

4.

Zadejte název pro filtr e-mailu.

5.

Nastavte možnosti filtru e-mailu.

6.

Stiskněte klávesu

> Uložit.