Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Ukončení předávání e-mailových zpráv do smartphonu

background image

Ukončení předávání e-mailových zpráv do smartphonu

Před zahájením: Chcete-li provést tento úkol, musí váš pracovní e-mailový účet používat server BlackBerry Enterprise
Server, který tuto funkci podporuje. Další informace získáte u správce.

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zprávy.

2.

Uživatelská příručka

Zprávy

106

background image

Stiskněte klávesu

> Možnosti > Předvolby e-mailu.

3.

Pokud se objeví pole Služby zpráv, zadejte údaje odpovídajícího e-mailového účtu.

4.

Zrušte zaškrtnutí políčka Odeslat e-mail do handheldu.

5.

Stiskněte klávesu

> Uložit.

Chcete-li znovu předávat e-mailové zprávy do svého smartphonu BlackBerry, zaškrtněte políčko Odeslat e-mail do
handheldu.