Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Zapnutí nebo vypnutí bezdrátového slučování e-mailu

background image

Zapnutí nebo vypnutí bezdrátového slučování e-mailu

Bezdrátové slučování e-mailu můžete zapnout či vypnout pro každou e-mailovou adresu, která je přidružena smartphonu
BlackBerry.

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zprávy.

2.

Stiskněte klávesu

> Možnosti > Sloučení e-mailu.

3.

Pokud se objeví pole Služby zpráv, zadejte údaje odpovídajícího e-mailového účtu.

4.

Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Bezdrátově sloučit.