Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Zobrazení zatříděných zpráv

background image

Zobrazení zatříděných zpráv

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zprávy.

2.

Stiskněte klávesu

> Zobrazit složku.

3.

Klikněte na složku.

Uživatelská příručka

Zprávy

102