Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Přidání kontaktu do seznamu schválených odesílatelů

background image

Přidání kontaktu do seznamu schválených odesílatelů

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zabezpečení > Bezpečnostní brána firewall.

3.

Pokud není zaškrtnuto políčko Aktivovat v části Obecné, zaškrtněte jej.

4.

V části Blokovat příchozí zprávy vyberte jeden nebo více typů zpráv.

5.

V části Výjimky zaškrtněte políčko Konkrétní adresy, telefonní čísla a kódy PIN.

6.

Klikněte na možnost Přidat.

7.

Stiskněte klávesu

.

8.

Klikněte na jednu z následujících položek nabídky:
• Přidat e-mailovou adresu
• Přidat telefonní číslo
• Přidat PIN

9.

V dialogovém okně Zadejte novou výjimku zadejte kontaktní informace.

10. Stiskněte klávesu

na klávesnici.

11. Stiskněte klávesu

> Zavřít.

12. Stiskněte klávesu

> Uložit.