Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Vypnutí výzvy, která se zobrazí před zkrácením zprávy chráněné pomocí S/MIME nebo PGP

background image

Vypnutí výzvy, která se zobrazí před zkrácením zprávy chráněné pomocí

S/MIME nebo PGP

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zabezpečení > S/MIME nebo PGP.

3.

V části Obecné změňte nastavení pole Režim zkracování na hodnotu Přesto odeslat nebo Zbývající část a odeslat.

4.

Stiskněte klávesu

> Uložit.

Chcete-li výzvu znovu zapnout, změňte nastavení pole Režim zkracování na hodnotu Vyzvat uživatele.