Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Změna certifikátu nebo klíče pro podepisování a šifrování

background image

Změna certifikátu nebo klíče pro podepisování a šifrování

Smartphone BlackBerry používá certifikát nebo klíč PGP k šifrování zpráv ve složce Odeslaná pošta a zahrnuje šifrovací
certifikát nebo veřejný klíč PGP do odesílaných zpráv, aby příjemci mohli šifrovat své odpovědi.

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zabezpečení > S/MIME nebo PGP.

3.

Změňte nastavení v polích Certifikát nebo v poli Výchozí klíč.

4.

Stiskněte klávesu

> Uložit.

Související informace

Některé možnosti podepisování a šifrování nejsou v mém smartphonu dostupné,

128