Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Podepsání nebo šifrování zprávy

background image

Podepsání nebo šifrování zprávy

E-mailové zprávy a zprávy PIN lze podepisovat nebo šifrovat.
Pokud používáte server PGP Universal Server, správce vašeho systému mohl nastavit možnosti tak, aby server PGP
Universal Server vždy podepisoval nebo šifroval vaše zprávy.

1.

Při vytváření zprávy změňte nastavení pole Kódování.

2.

V případě potřeby změňte nastavení pole Klasifikace.

3.

Chcete-li změnit certifikát, který používáte pro odesílání zpráv, stiskněte klávesu

> Možnosti.

• Chcete-li změnit certifikát podpisování nebo šifrování, změňte nastavení pole Certifikát.
• Chcete-li zašifrovat zprávu pouze pomocí certifikátu příjemce, změňte v části Možnosti šifrování pole Certifikát

na hodnotu Žádný.

• Chcete-li odeslat zprávu bez přidání svého certifikátu, změňte nastavení pole Zahrnout certifikát na hodnotu Ne.

Změníte-li pole Certifikát na hodnotu Žádný, po odeslání zprávu již přečíst nemůžete.
Zašifrujete-li zprávu a klíče nejsou dostupné pro všechny příjemce, můžete mít možnost kliknout na možnost Odeslat do
serveru pro odeslání zprávy do serveru PGP Universal Server. Pokud server PGP Universal Server klíče vyhledá, zprávu
zašifruje. V opačném případě může odeslat zprávu jako prostý text.

Související informace

Některé možnosti podepisování a šifrování nejsou v mém smartphonu dostupné,

128